Välkommen till Units

Units Auktions och Värderingshus AB värderar och förmedlar enstyck, delar av samt hela verksamheter inom de flesta områden,
såsom skog/lantbruk, entreprenadmaskiner, last- och personbilar, övriga nyttofordon, konfektions-, trä- och metallindustri, detaljhandel, Förmedling sker via nätauktioner, "på platsen auktioner" eller via underhandsförsäljningar. Våra uppdragsgivare är konkursförvaltare, banker och kreditinstitut.

Vill ni ha mer information är Ni alltid välkomna att kontakta oss

Med vänliga hälsningar
Units AB

Registrera ett konto idag och buda direkt Registrera ett konto idag och buda direkt

Pågående nätauktioner

Dödsboet efter Michael Andersen i konkurs

Dödsboet efter Michael Andersen i konkurs

Auktionsplats: Helsingborg

Visning:tisdag 24/9 mellan kl.11.00-13.00

OBS! Rop 100 finns på Verkstadsgatan 13 i Ängelholm för visning.

Nya auktioner på SLAG1


Div maskiner 22/9
Möbler och inredning 22/9
Ny liten Grävmaskin 22/9
Avveckling av byggfirma 25/9
Italiensk restaurang med ca 65 platser 29/9

Till hemsidan

Ting Sport AB i konkurs

Ting Sport AB i konkurs

Auktionsplats: Ängelholm

Visning:tisdag 24/9 mellan kl.10.00-12.00

Samlingsauktion från olika förvaltare

Samlingsauktion från olika förvaltare

Auktionsplats: Ängelholm

Visning:tisdag 24/9 mellan kl.10.00-12.00

Samlingsauktion

Samlingsauktion

Auktionsplats: Nässjö

Visning:efter överenskommelse med Roger 070-3913029, vardagar mellan kl.7.00-16.00

Ana Industrier AB i konkurs

Ana Industrier AB i konkurs

Visning efter överenskommelse med kontoret Tel: 0380-511 220

Utlämning kommer att ske efter överenskommelse med kontoret Tel: 0380-511 220

Werners Backhaus AB i konkurs

Werners Backhaus AB i konkurs

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.30-10.30

Lunds Pintxos Restaurang AB i konkurs auktion 2

Lunds Pintxos Restaurang AB i konkurs auktion 2

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.30-10.30

Beom Resurser AB i konkurs

Beom Resurser AB i konkurs

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.30-10.30

Elektroinstallatören i Skåne AB i konkurs

Elektroinstallatören i Skåne AB i konkurs

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.30-10.30

Stora Söder 4 AB i konkurs

Stora Söder 4 AB i konkurs

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.30-10.30

Vision Sales AB i konkurs auktion 3

Vision Sales AB i konkurs auktion 3

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.30-10.30

Svenska Kulturbolaget AB i konkurs

Svenska Kulturbolaget AB i konkurs

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.14.00-15.00

Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö i konkurs

Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö i konkurs

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.11.00-12.00

Samlingsauktion

Samlingsauktion

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.30-10.30

Samlingsauktion från olika förvaltare

Samlingsauktion från olika förvaltare

Auktionsplats: Malmö

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.30-10.30

Mat & Hälsa i Skåne AB i konkurs

Mat & Hälsa i Skåne AB i konkurs

Auktionsplats: Lomma

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.9.00-10.00

OBS! Ingår inte några skruvade hyllor !

Ågrens Bilvård AB i konkurs

Ågrens Bilvård AB i konkurs

Auktionsplats: Trelleborg

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.14.00-15.00

Samlingsauktion

Samlingsauktion

Auktionsplats: Enköping

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.16.30-17.00

Newman Oil AB i konkurs

Newman Oil AB i konkurs

Auktionsplats: Osby

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.8.00-9.00

Led-Giganten i Malmö AB i konkurs

Led-Giganten i Malmö AB i konkurs

Auktionsplats: Oxie

Visning:måndag den 23/9 mellan kl.14.00-15.00

Axberg Charkuteri AB i konkurs

Axberg Charkuteri AB i konkurs

Auktionsplats: Nässjö

Visning:måndag den 30/9 mellan kl.10.00-11.00

Ting Sport AB i konkurs auktion 5

Ting Sport AB i konkurs auktion 5

Auktionsplats: Nässjö

Visning:måndag den 30/9 mellan kl.10.00-11.00

Kommande

Avslut 04 Okt 2019

Konkursanbud

Anbudsunderlag- Osby Ventilen 14 Newman Oil AB:s, 556788-3367, konkurs
Newman Oil AB försattes på statens begäran i konkurs den 8 mars 2019 vid Hässleholms tingsrätt.
Bolaget har bedrivit åkeriverksamhet och försäljning av olja och diesel till företag och privatpersoner. Karlskrona - Perstorp, Höör - Växjö geografiska område.
Verksamheten har bedrivits från den egna fastigheten Ventilen 14 med adress Radiatorvägen 15 i Osby. Anbud infordras nu på fastigheten. Fastigheten är en industrifastighet och utgörs av en verkstad/lagerbyggnad uppförd i 2 plan (suterräng).
Enligt bilagda utdrag från fastighetsregistret (bilaga 1) är totala arealen 8 880 kvm och lokalytan 600 kvm.
I fastigheten har tagits ut pantbrev om totalt 855 000 kronor. Värdering är gjord 2019 (bilaga
2)_ varvid värdet uppskattades till ca 700 000 kr+/- 10%.
På fastigheten finns en oljecistern och drivmedelspump för diesel. Någon miljöanalys på fastigheten har ej skett.

Konkursbolaget har ett avtal med Svenska Oljebolaget avseende provision om 5 öre/såld liter. Svenska Oljebolaget har förklarat sig vara beredd att låta en ny ägare av fastigheten överta skötseln av anläggningen mot samma ersättning vilken med historisk försäljning ger en intäkt om ca 50 000 kronor per år.
Fastigheten överlåtes med friskrivningsklausul i det skick som den befinner sig i vid överlåtelsetillfället.
Skriftligt anbud skall vara advokatbyrån tillhanda snarast dock senast den 4 oktober 2019.
Konkursboet förbehåller sig såväl fri prövningsrätt som rätten att överlåta egendomen under hand innan anbudstiden har gått ut.
Detta anbudsunderlag är preliminärt och kan komma att kompletteras. Spekulanter ombeds därför att snarast anmäla sitt intresse till niklas.sigesgard@amberadvokater.se.

Vid förfrågningar eller för en eventuell visning, vänligen kontakta:
Niklas Sigesgård, e-post niklas.sigesgard@amberadvokater.se eller tel. 0451-710 403.