bild

Välkommen till Units

Units Auktions och Värderingshus AB värderar och förmedlar enstyck, delar av samt hela verksamheter inom de flesta områden, såsom skog/lantbruk, entreprenadmaskiner, last- och personbilar, övriga nyttofordon, konfektions-, trä- och metallindustri, detaljhandel. Förmedling sker via nätauktioner, "på platsen auktioner" eller via underhandsförsäljningar. Våra kunder är konkursförvaltare, banker och kreditinstitut.

Vill Ni ha mer information är Ni alltid välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar
Units AB

Pågående nätauktioner

Kommande

Avslut 30 Nov 2014

Anbud infodras på fastighet i Skyrup med avslut 30/11

Skyrup Trade Aktiebolag, 556205-2851, försattes i konkurs vid Hässleholms tingsrätt den 20 oktober2014. Bolagets verksamhet har bland annat varit fastighetsförvaltning samt handel med presentartiklar mm. Detta i Skyrup utanför Tyringe ("Trästället").
Anbud infodras på den av bolaget ägda fastigheten enligt nedan.
Hässleholm Skyrup 2:9 å 126.246 kvm. Tax. kod 432, industrienhet, lager. Tax.värde mark 5.000.000:- samt byggnadere 10.333.000:- eller i allt 15.333.000:-.
Lokalareal 11.000 kvm uppdelat på
1. Lager 5.000 kvm
2. Enklare lager 3.000 kvm
3. Affärer och expo 2.500 kvm
4. Restaurang 500 kvm
Hyresintäkter å 936.000:- per år ink. värme, vatten mm.
Uthyrd lagerareal 4.321 kvm samt butik och restaurang 1.600 kvm.
Hyresförhållandet kan diskuteras.
Beskrivning över fastigheten kan erhållas av Marie Söderberg på nedan angivna Advokatbyrå. Vidare kan tid för visning bestämmas.
Upplysningar i övrigt kan erhållas via undertecknad konkursförvaltare.
Bindande skriftliga anbud skall vara undertecknad tillhanda senast den 30 november 2014.
Fri prövningsrätt och rätt till underhandsförsäljning förbehålles.
Advokat Christer Lewold
Grönvall & Partners Advokatbyrå KB
Kaliforniegatan 1, 252 25 Helsingborg
Tel. 042-37 07 80, Fax 042-37 07 81
E-mail: reception@advokatlewold.se

Avslut 01 Dec 2014

Anbud infodras på Fönsterspecialisten Bäckaskog AB i konkurs Fjälkinge avslut 1/12

Fönsterspecialisten i Bäckaskog AB försattes i konkurs den 11 november 2014 Bolaget har bedrivit renovering och tillverkning av fönster från förhyrd lokal, bolaget har sysselsatt 13 personer. Konkursboet driver viss verksamhet vidare.

Med anledning av konkursen utbjudes bl.a följande egendom till försäljning.

1. Maskiner, inventarier och verktyg.
2. Varulager/material.
3. Fordon
4. Hyresrätt med adress maglestensvägen 6, Fjälkinge(Under förutsättning av hyresvärdens godkännande)

För information angående egendomen och visning kontakta undertecknad konkursförvaltare.

Anbud på hela eller delar av egendomen enligt ovan skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 1 december 2014 via e-post:
kenneth.strombeck@ackordcentralen.se. Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen under tid anbudsförfarandet pågår.

Besök vår hemsida www.ackordscentralen.se

jur.kand Kenneth Strömbäck

Avslut 10 Dec 2014

Nätauktion med avslut den 10/12 i Malmö

På uppdrag av Konkursförvaltare Advokat Bo Ahlenius, Glimstedts Advokatbyrå i Lund låter vi försälja Kniberg-Rasmusson Ur AB i konkurs
Konkursen innehåller stora mängder med smycken från Smycka butiken i Hörby.

Avslut 12 Dec 2014

Anbud infodras BILVÅRDSKEMIKALIER OCH TILLBEHÖR

ANBUDSINFORDRAN BILVÅRDSKEMIKALIER OCH TILLBEHÖR TILL SÅDAN VERKSAMHET


Ketson AB, som bedrivit ovanstående verksamhet i Ängelholm och Helsingborg, har försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt 2014-10-30.

Anbud infordras härmed på konkursbolagets varulager. Närmare upplysningar om konkursbolagets varulager lämnas av Mikael Throedsson, 0708-18 73 23. Anbudsunderlag beställs via mejl helsingborg@advokatacta.se eller hämtas på www.advokatacta.se.

Skriftligt anbud exklusive mervärdesskatt ska vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast 2014-12-12.

Fri prövningsrätt och rätt att sälja egendomen före anbudstidens utgång förbehålles.

Advokat Björn Christoffersson
Advokatfirman ACTA
Drottninggatan 7
252 21 HELSINGBORG