Välkommen till Units

Units Auktions och Värderingshus AB värderar och förmedlar enstyck, delar av samt hela verksamheter inom de flesta områden,
såsom skog/lantbruk, entreprenadmaskiner, last- och personbilar, övriga nyttofordon, konfektions-, trä- och metallindustri, detaljhandel, Förmedling sker via nätauktioner, "på platsen auktioner" eller via underhandsförsäljningar. Våra uppdragsgivare är konkursförvaltare, banker och kreditinstitut.

Vill ni ha mer information är Ni alltid välkomna att kontakta oss

Med vänliga hälsningar
Units AB

Pågående nätauktioner

Nybostrands Bygg AB i konkurs

Nybostrands Bygg AB i konkurs

Auktionsplats: Ystad


Visning: lördag 28/4 mellan kl.12.00-13.00

Nya auktioner på SLAG1


Varor i Parti 23/4, Möbelutförsäljning 24/4, Truck och Telfer 26/4Lagerhallar och Entrepenadmaskiner 27/4, Parti med smycken 29/4, Maskiner och släp 29/4, .Utemöbler 29/4, ZUNDAPP CS50 29/4.

Till Auktionen

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 1-250

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 1-250

Auktionsplats: Jönköping


Visning: måndag 30/4 mellan kl. 14.00-17.00

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 251-500

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 251-500

Auktionsplats: Jönköping


Visning: måndag 30/4 mellan kl. 14.00-17.00

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 501-600

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 501-600

Auktionsplats: Jönköping


Visning: måndag 30/4 mellan kl. 14.00-17.00

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 601-850

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 601-850

Auktionsplats: Jönköping


Visning: måndag 30/4 mellan kl. 14.00-17.00

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 851-

Mega Gastronomi Makedonia AB i konkurs rop 851-

Auktionsplats: Jönköping


Visning: måndag 30/4 mellan kl. 14.00-17.00

Real Mega AB i konkurs

Real Mega AB i konkurs

Auktionsplats: Jönköping


Visning: måndag 30/4 mellan kl. 14.00-17.00

Euronor AB i konkurs auktion 17

Euronor AB i konkurs auktion 17

Auktionsplats: Nässjö


Visning: måndag 30/4 mellan kl.10.00-11.00

Stålsaxen AB i konkurs med butiksnamn Frisyrmaster Helsingborg auktion 2

Stålsaxen AB i konkurs med butiksnamn Frisyrmaster Helsingborg auktion 2

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 30/4 mellan kl.9.30-10.30

Borås VVS & Kylteknik AB i konkurs

Borås VVS & Kylteknik AB i konkurs

Auktionsplats: Borås


Visning: måndag 30/4 mellan kl.13.30-14.00

A-köket AB i konkurs

A-köket AB i konkurs

Auktionsplats: Staffanstorp


Visning: måndag 30/4 mellan kl.12.00-10.00

Euforia AB i konkurs auktion 2

Euforia AB i konkurs auktion 2

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 30/4 mellan kl.9.30-10.30

Vikinglarm Sverige AB i konkurs

Vikinglarm Sverige AB i konkurs

Auktionsplats: Vallåkra


Visning: måndag 30/4 mellan kl.10.00-11.00

West Side AB i konkurs

West Side AB i konkurs

Auktionsplats: Växjö


Visning: onsdag 2/5 mellan kl.12.00-13.00 på rop 1-89, mellan kl.13.15-14.00 på rop 90-116

Kommande

STOR KONKURSUTFÖRSÄLJNING I JÖNKÖPING

Av märkeskläder
BOBBYS i Jönköping, Borgmästargränd 3
(K M Wärn AB i konkurs)
Sker på uppdrag av Adv/kk-förvaltare Mats Aronson,
Amber Advokater i Jönköping.

30% rabatt
Ordinarie öppettider.
Ej bytesrätt.
Inga presentkort eller tillgodokvitton gäller.
För mer information,
Tel 0380-511 220. Fax 0380-146 22.

Avslut 25 Apr 2018

Anbud

MEKANISK VERKSTAD
Östras Stålprodukter AB, Osby
Östras Stålprodukter AB försattes i konkurs den 5 april 2018. Verksamheten består av
mekanisk verkstad med inriktning på bearbetning av plåtkomponenter inom laserskärning
mm och bedrivs från egen fastighet med adress Vintervägen 3, Osby. Verksamheten har
sysselsatt ca 12 personer. Konkursboet fortsätter driften under försäljningsförfarandet.
Med anledning av konkursen utbjudes rörelsen till försäljning. Egendomen består av följande.
1. Fastigheten Osby Solsidan 2
2. Maskiner och inventarier
3. Fordon
4. Material/varulager
5. Pågående arbeten
Anbudsunderlag beställes via e-post till: malin.olsson@ackordscentralen.se. Titta gärna
in på konkursgäldenärens hemsida www.stalprodukter.nu för mer information om verksamheten.
Visning efter överenskommelse med konkursförvaltaren.
Skriftliga anbud på hela eller delar av egendomen enligt ovan skall vara undertecknad
konkursförvaltare tillhanda senast onsdagen den 25 april 2018. Fri prövningsrätt förbehålls,
liksom rätt att sälja hela eller delar av verksamheten under tiden anbudsförfarandet pågår.
jur.kand. Kenneth Strömbeck
Konkursförvaltare
ACKORDCENTRALEN
Ö Storgatan 44, 291 31 Kristianstad
Tel 044-10 25 00

Avslut 26 Apr 2018

Anbud

Off Course AB, 556351-2002, som bedrivit verksamhet i form av import och försäljning av elcyklar, golfvagnar m.m. har försatts i konkurs. Verksamheten har upphört i och med konkursen.

Genom ett anbudsförfarande utbjudes härmed bolagets samtliga tillgångar i form av inventarier och varulager. I den mån det går att överlåta inhämtas även anbud på domännamnen www.ocoffcourse.se och www.ocoffcourse.com.

Anbudsunderlag kan inhämtas på advokatbyråns hemsida www.amberadvokater.se eller beställas via email pb@amberadvokater.se.

Visning av varulagret kan ske efter överenskommelse med Ulf Wenngren vid Units Auktions & Värderingshus, telefon 070-535 76 99.

Anbud skall vara undertecknad tillhanda senast torsdagen den 26 april 2018.
Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under pågående anbudsförfarande.


amber
a d v o k a t e r

Konkursförvaltare Håkan Gustavsson
Box 363, 301 09 Halmstad
tel 035-15 31 09, email hg@amberadvokater.se

Avslut 29 Apr 2018

Nätauktion med avslut den 29/4 i Ystad.

På uppdrag av Konkursförvaltare Advokat Johan Klåvus, Trägårdh Advokatbyrå i Malmö låter vi försälja Nybrostrands Bygg AB i konkurs.
Konkursen innehåller flertal kap o geringssågar, spikpistoler, vibroplattor, stamp, högtryckstvätt, byggställning, släpvagnar, toalettbod, byggfläktar, lampor, skottkärror, fönster och dörrar,
stenpartier, stort skruvsortiment, Peugeot Boxer mm.mm.

Avslut 02 Maj 2018

Nätauktion med avslut den 2/5 i Staffanstorp.

PÅ uppdrag av Konkursförvaltare Advokat Charlotte Andersson, Trägårdh Advokatbyrå i Lund låter vi försälja A-Köket AB i konkurs.
Konkursen innehåller monterade demokök, garderober, kranar,
laptop, skrivare mm.mm.

Avslut 02 Maj 2018

Nätauktion med avslut den 2/5 i Malmö auktion nr 2.

På uppdrag av Konkursförvaltare Advokat Ingmar Grönvall, Grönvall & Partners i Helsingborg låter vi försälja Stålsaxen AB i konkurs.
Konkursen innehåller stora mängder hårvårdsprodukter såsom schampo, färgningsmedel mm.mm.

Avslut 02 Maj 2018

Nätauktion med avslut den 2/5 i Malmö auktion nr 2.

På uppdrag av Konkursförvaltare Jur.Kand Kenneth Strömbeck, Ackordcentralen i Kristianstad låter vi försälja Euforia AB i konkurs.
Konkursen innehåller märkesunderkläder såsom strumpbyxor, bikini, trosor, behå mm.mm.

Avslut 02 Maj 2018

Anbud

Aptit & Salut restaurang, bar & lounge
Bistro i Kronohuset AB försattes i konkurs den 11 april 2018. Företaget har
under namnet Aptit & Salut bedrivit restaurang, bar och lounge från förhyrda lokaler i Kronohuset vid Stora torg, Kristianstad. Verksamheten är stängd efter konkursen.
Med anledning härav utbjudes rörelsen till försäljning. Tillhörande egendom består av följande.
1. Maskiner, inventarier och utensilier
2. Restparti av förbrukningsvaror och livsmedel
3. Hyresrätt till lokal med adress Christian IV:s gata 5, Kristianstad
(under förutsättning av fastighetsägarens godkännande)
Anbudsunderlag beställes via mejl kenneth.strombeck@ackordscentralen.se
Titta gärna in på konkursgäldenärens hemsida www.aptitsalut.se för
information om verksamheten. Visning efter överenskommelse med
konkursförvaltaren.
Skriftliga anbud på hela eller delar av ovanstående ska vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast onsdagen den 2 maj 2018.
Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att sälja hela eller delar av
egendomen under tiden anbudsförfarandet pågår.jur. kand. Kenneth Strömbeck Östra Storg 44, 291 31 Kristianstad Tel 044-10 25 00, Fax 044-10 25 06 jur. kand. Kenneth Strömbeck Östra Storg 44, 291 31 Kristianstad Tel 044-10 25 00, Fax 044‐10 25 06 jur. kand. Kenneth Strömbeck Östra Storg 44, 291 31 Kristianstad Tel 044‐10 25 00, Fax 044‐10 25 06
Konkursförvaltare ACORDCENTRALEN
Östra Storg 44, 291 31 Kristianstad Tel 044‐10 25 00, Fax

Avslut 03 Maj 2018

Anbud

Vittsjö Möbelfabrik
Vittsjö Möbelfabrik AB försattes i konkurs den
10 april 2018. Verksamheten består tillverkning
och försäljning av möbler och bedrivs från egen
fastighet med adress Industrigatan 8, Vittsjö.Verksamheten har sysselsatt 5 personer.
Konkursboet fortsätter viss drift under försäljningsförfarandet.
Med anledning av konkursen utbjudes rörelsen
till försäljning. Egendomen består av följande.
1. Fastigheten Hässleholm Vittsjö 106:2
2. Maskiner och inventarier
3. Varulager av möbler, färdigmonterade
4. Egentillverkade halvfabrikat
5. RåvarulagerAnbudsunderlag beställes via e-post till:
malin.olsson@ackordscentralen.se.
Titta gärna in på konkursgäldenärens hemsida
www.vittsjomobelfabrik.se för mer information om
verksamheten. Visning efter överenskommelsemed konkursförvaltaren.
Skriftliga anbud på hela eller delar av egendomen
enligt ovan skall vara undertecknad konkursförvaltare
tillhanda senast torsdagen den 3 maj
2018. Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att
sälja hela eller delar av verksamheten under tiden
anbudsförfarandet pågår.
jur.kand. Kenneth Strömbeck
Konkursförvaltare
ACKORDCENTRALEN
Ö Storgatan 44, 291 31 Kristianstad
Tel 044-10 25 00