bild

Välkommen till Units

Units Auktions och Värderingshus AB värderar och förmedlar enstyck, delar av samt hela verksamheter inom de flesta områden, såsom skog/lantbruk, entreprenadmaskiner, last- och personbilar, övriga nyttofordon, konfektions-, trä- och metallindustri, detaljhandel. Förmedling sker via nätauktioner, "på platsen auktioner" eller via underhandsförsäljningar. Våra kunder är konkursförvaltare, banker och kreditinstitut.

Vill Ni ha mer information är Ni alltid välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar
Units AB

Pågående nätauktioner

Kommande

SEMESTER

Nu är det semesterdags.
Kontoret är semesterstängt till och med den 3 augusti
Vi önskar alla våra uppdragsgivare och kunder trevlig sommar.
Vid mycket brådskande ärenden kontakta Thorbjörn 070-530 86 40 eller Bertil 070-654 15 44 .

Kommande auktioner

Efter semestern kommer bl.a.
Nytt Gym i Hässleholm
Plåtverkstad i Kristianstad
Byggföretag utanför Osby
Vedhandteringsföretag Örkelljunga
Rörföretag i Helsingborg
Elföretag i Landskrona
m m

Avslut 30 Jul 2014

Nätauktion med avslut den 30/7 i Landskrona

På uppdrag av Konkursförvaltare Advokat Anders Persson, Grönvall & Partners Advokatbyrå låter vi försälja Restaurang Stora Norregatan 22 i konkurs
Konkursen innehåller en komplett restaurang samt mycket prydnadssaker.

Avslut 30 Jul 2014

Nätauktion med avslut den 30/7 i Malmö

På uppdrag av Konkursförvaltare Advokat Ola Sellert, Trägårdh Advokatbyrå i Malmö låter vi försälja I-7 Svenska AB tidigare Symfoni Software Malmö i konkurs
Konkursen innehåller kontorsmöbler av finare kvalitet.

Avslut 29 Aug 2014

ANBUDSINFORDRAN RESTAURANG RÖDBETAN

Doof Holding AB som bedrivit restaurangverksamhet i Helsingborg har försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt 2014-06-30. Konkursbolagets verksamhet har bestått av två driftsenheter, dels Restaurang Rödbetan på Planteringsvägen 9 med plats för 200 personer, dels Lilla Betan på Torbornavägen 13 med plats för 90 perso-ner. Konkursbolaget hade vid konkursutbrottet 5 anställda.

Anbud infordras härmed på Restaurang Rödbetans och Lilla Betans verksamheter.

Närmare upplysningar om konkursbolagets tillgångar lämnas av Patrick Hamrén, 076-164 12 12. Anbudsunderlag beställs via fax 042-37 70 69 eller hämtas på www.advokatacta.se. Skriftligt anbud exklusive mervärdesskatt märkt ”Restaurang Rödbetan” respektive ”Lilla Betan” ska vara undertecknad konkursförvaltare till-handa senast 2014-08-29. Fri prövningsrätt och rätt att sälja egendomen före an-budstidens utgång förbehålles.

Advokat Björn Christoffersson
Advokatfirman ACTA
Drottninggatan 7
252 21 HELSINGBORG