bild

Välkommen till Units

Units Auktions och Värderingshus AB värderar och förmedlar enstyck, delar av samt hela verksamheter inom de flesta områden, såsom skog/lantbruk, entreprenadmaskiner, last- och personbilar, övriga nyttofordon, konfektions-, trä- och metallindustri, detaljhandel. Förmedling sker via nätauktioner, "på platsen auktioner" eller via underhandsförsäljningar. Våra kunder är konkursförvaltare, banker och kreditinstitut.

Vill Ni ha mer information är Ni alltid välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar
Units AB

Pågående nätauktioner

Advanced TV Network Sweden AB i konkurs auktion 6

Advanced TV Network Sweden AB i konkurs auktion 6

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 12/12 mellan kl.11.00-11.30

Nya auktioner på SLAG1

Datorer, server mm, Audi A4 Avant 2,0 TDI , Hem & Fritid i Skåne

Till Auktionen

Basilicon AB i konkurs

Basilicon AB i konkurs

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 12/12 mellan kl.13.00-14.00

AB Ikåberg/Mamsell i konkurs auktion 3

AB Ikåberg/Mamsell i konkurs auktion 3

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 14/12 mellan kl.9.30-10.30

Björn Svenssons dödsbo auktion 3

Björn Svenssons dödsbo auktion 3

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 12/12 mellan kl.9.30-10.30

Dödsboet Conny Sjölin auktion 3

Dödsboet Conny Sjölin auktion 3

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 12/12 mellan kl.9.30-10.30

Cord bygg AB i konkurs

Cord bygg AB i konkurs

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 12/12 mellan kl.9.30-10.30

Kerion AB i konkurs

Kerion AB i konkurs

Auktionsplats: Malmö


Visning: måndag 12/12 mellan kl.9.30-10.30

Skånska småstadens kulturskolas ekonomiska förening i konkurs

Skånska småstadens kulturskolas ekonomiska förening i konkurs

Auktionsplats: Hjärup


Visning: måndag 12/12 mellan kl.15.00-16.00

Duolivs AB i Helsinborg i konkurs

Duolivs AB i Helsinborg i konkurs

Auktionsplats: Helsingborg


Visning: måndag 12/12 mellan kl.10.00-11.00

M.O.H Cooperation AB i likvidation

M.O.H Cooperation AB i likvidation

Auktionsplats: Ingarö, Stockholm


Visning: onsdag 14/12 mellan kl.13.00-14.00

Kommande

Anbud infodras på VVS-företag i Sölversborg

Elofssons Service AB försattes i konkurs den 29 november 2016. Bolaget har bedrivit VVS-verksamhet från förhyrd lokal med i Sölvesborg. Bolaget har sysselsatt sex personer. Konkursboet upprätthåller viss verksamhet under avvecklingen.

Med anledning av konkursen utbjudes följande egendom till försäljning.

1. Inventarier mm
2. Varulager och material
3. Hyresrätt med adress Thure Carlssons väg 2, Sölvesborg (under förutsättning av hyresvärdens godkännande)

För information angående egendomen och visning kontakta jur kand Malin Olsson,
044-10 25 00 eller e-post: malin.olsson@ackordscentralen.se


Anbud på hela eller delar av egendomen enligt ovan skall vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast onsdagen den 14 december 2016 via e-post; kenneth.strombeck@ackordscentralen.se. Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen under tiden som anbudsförfarandet pågår.