Vegafish Bjuv AB i konkurs Avslut: 2018-03-28 Lagringsort: Bjuv Ladda hem objektlista ->
Auktionsplats: Bjuv


Tyvärr ingen visning då vi är förvägrade att tillträda där lokalen finns.
OBS auktionen förlängs med 2 veckor till den 28/3 pga svårigheter med tillträde till konkursboets fastighet och därmed även till boets övriga tillgångar som är föremål för auktionen.